Política de privacitat i Avis Legal

PROTECCIÓ DE DADES VENUS LA UNIVERSAL, S.L.

L’empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establert les mesures de Seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.

Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que coincideixi la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades tenen com a finalitat la atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial. VENUS LA UNIVERSAL, S.L. es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a VENUS LA UNIVERSAL, S.L. estem tractant les seves dades personals per tant tenen dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les seves dates ja no siguin necessàries per les finalitats que van ser recollides.

AVÍS LEGAL LSSI – CE

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comercio Electrònic (LSSI-CE), l’entitat MAS MARTINET VITICULTORS, S.L. l’informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’anomenada Llei, informa dels següents dades:

El titular d’aquest lloc web és: VENUS LA UNIVERSAL, S.L.

NIF: B43571025

Domicili social: CRTA. PORRERA S/N –   43730 FALSET (TARRAGONA)

USUARIS

El accés i/o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús que es reflecteixen aquí. Les anomenades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a multitud de informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet que pertanyem a VENUS LA UNIVERSAL, S.L. o als seus llicenciants als que l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis i continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a  conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una clau d’accés de la que serà responsable, comprometent-se a fer un ús adequat dels continguts i serveis que VENUS LA UNIVERSAL, S.L. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per a:

  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de VENUS LA UNIVERSAL, S.L. dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa, virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment mencionats;
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar, manipular els seus missatges. VENUS LA UNIVERSAL, S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a judici seu, no resultarà adequat per la seva publicació. En qualsevol cas, VENUS LA UNIVERSAL, S.L. no serà responsable de les opinions donades pels usuaris a través dels fòrum, xats, o altres eines de participació. 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

VENUS LA UNIVERSAL, S.L. serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textes; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordenador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de la Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitat comercial, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de VENUS LA UNIVERSAL, S.L. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de VENUS LA UNIVERSAL, S.L. Podrà visualitzar els elements del portal i també imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués  instal·lat a les pàgines de VENUS LA UNIVERSAL, S.L.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

VENUS LA UNIVERSAL, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol natura que es poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en los continguts, tot i que s’hagin adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

VENUS LA UNIVERSAL, S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i  serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas de que en la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, VENUS LA UNIVERSAL, S.L. no assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincle anomenats o altres llocs de Internet.

Igualment, la inclusió d’aquests connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

VENUS LA UNIVERSAL, S.L. es reservi el dret o denegui o retiri l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

VENUS LA UNIVERSAL, S.L. perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com a qualsevol  utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

VENUS LA UNIVERSAL, S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com apareixen aquí.

La vigència de les anomenades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades, que siguin modificades per altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE i JURISDICCIÓ

La relació entre VENUS LA UNIVERSAL, S.L. i l’ usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.